Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 11/09/2020 (2η, 18:00)

Η συνεδρίαση θα γίνει διά ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, την 11η  – Σεπτεμβρίου  – 2020  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 18:00.

Τελευταία Νέα