Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 11/08/2023

Η συνεδρίαση θα γίνει, διά ζώσης, την 11η –Αυγούστου – 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 5:00 μμ (17:00).

Τελευταία Νέα

Accessibility