Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 11/01/2024

Η συνεδρίαση θα γίνει, διά ζώσης, την 11η –Ιανουαρίου – 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 5:00 μμ (17:00).

Τελευταία Νέα