Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 10/05/2023

Η συνεδρίαση θα γίνει μεικτή, διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, την 10η – Μαΐου – 2023 ημέρα Τεττη και ώρα 6:00 μμ (18:00).

Τελευταία Νέα