Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 09/11/2020

Η συνεδρίαση θα γίνει διά περιφοράς την 9η  – Νοεμβρίου  – 2020  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00πμ.

Τελευταία Νέα