Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 08/08/2022

Η συνεδρίαση θα γίνει, με τηλεδιάσκεψη, την 8η – Αυγούστου – 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μμ (18:00).

Τελευταία Νέα