Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 07/07/2023

Η συνεδρίαση θα γίνει, διά ζώσης, την 7η –Ιουλίου – 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 5:00 μμ (17:00).

Τελευταία Νέα