Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 06/09/2023

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ:

Η συνεδρίαση θα γίνει, διά ζώσης, την 5η –Σεπτεμβρίου – 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 5:00 μμ (17:00).

Τελευταία Νέα

Accessibility