Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 06/05/2022

Η συνεδρίαση θα γίνει, με τηλεδιάσκεψη, την 6η – Μαΐου – 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 6:00 μμ (18:00)

Τελευταία Νέα