Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 06/04/2022

Η συνεδρίαση θα γίνει, με τηλεδιάσκεψη, την 6η – Απριλίου – 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00 μμ. (18:00).

Τελευταία Νέα