Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 06/02/2023

Η συνεδρίαση θα γίνει, με τηλεδιάσκεψη, την 6η – Φεβρουαρίου – 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μμ (18:00).

Τελευταία Νέα