Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 05/10/2022

Η συνεδρίαση θα γίνει, με τηλεδιάσκεψη, την 5η – Οκτωβρίου – 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00 μμ (18:00).

Τελευταία Νέα

Accessibility