Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 05/08/2020

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη, διά περιφοράς, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 5η-Αυγούστου-2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00 π.μ.

Τελευταία Νέα

Accessibility