Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 05/02/2021

Η συνεδρίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, την 5η – Φεβρουαρίου – 2021  ημέρα Παρασκευή και ώρα 1:00 μ.μ.

Τελευταία Νέα

Accessibility