Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 02/05/2023

Η συνεδρίαση θα γίνει μεικτή, διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, την 2α – Μαΐου – 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 6:00 μμ (18:00).

Τελευταία Νέα