Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 02/01/2024

Η συνεδρίαση θα γίνει, διά ζώσης, τη 2η –Ιανουαρίου – 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 6:00 μμ (18:00).

Τελευταία Νέα