Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 01/12/2023

Η συνεδρίαση θα γίνει, διά ζώσης, την 1η –Δεκεμβρίου – 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 5:00 μμ (17:00).

Τελευταία Νέα