Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 01/02/2023

Η συνεδρίαση θα γίνει, με τηλεδιάσκεψη, την 1η – Φεβρουαρίου – 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 5:00 μμ (17:00).

Τελευταία Νέα