Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής, 15/04/2024

Η συνεδρίαση θα γίνει διά ζώσης και ώρα 14:00 (2μμ).

Τελευταία Νέα