Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 15/04/2020

Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς.

Τελευταία Νέα