Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 06/05/2020 11:00πμ

Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς.

Τελευταία Νέα