Πρόσβαση των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης (λευκές περιοχές) στο πρόγραμμα ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών

Oι δημότες του Δήμου Μετσόβου μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 15/11/2021, που αφορά την επιχορήγηση για πρόσβαση σε προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας, εάν είναι μόνιμοι κάτοικοι Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ).

Περισσότερες πληροφορίες στην ακόλουθη ανακοίνωση του ΚΕΠ:

Τελευταία Νέα

Accessibility