Πρόσβαση των λευκών περιοχών (περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης) στο πρόγραμμα ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών (Α’ κύκλος 2024)

Oι δημότες του Δήμου Μετσόβου μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 15/03/2024, που αφορά την επιχορήγηση για πρόσβαση σε προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας, εάν είναι μόνιμοι κάτοικοι Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ).

Περισσότερες πληροφορίες στην ακόλουθη ανακοίνωση του ΚΕΠ:

Τελευταία Νέα

Accessibility