Προσωρινοί πίνακες προσλήψεων καθαριστριών σχολείων (ΣΟΧ1/2023)

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (πλήρους και μερικής απασχόλησης) σε υπηρεσίες καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Μετσόβου.

Τελευταία Νέα