Πρόσληψη προσωπικού έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών

Ο Δήμος Μετσόβου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών στα πλαίσια κάλυψης των εποχικών αναγκών πυροπροστασίας.

Διαβάστε περισσότερα στην ακόλουθη ανακοίνωση:

Τελευταία Νέα