Πρόσκληση Επιτροπής Διαβούλευσης για κατάρτιση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού 2021

Σας κοινοποιούμε το προσχέδιο του προγράμματος έργων του Δήμου έτους 2021 στο οποίο περιέχονται οι βασικές επιλογές για τον κατά Κοινότητα προγραμματισμό των δράσεων της Δημοτικής Αρχής για το 2021 και παρακαλούμε για την εκ μέρους σας έκφραση γνώμης που θα συμβάλλει στοην οριστικοποίηση και ολοκλήρωση αυτού καθώς και την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2021.
Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν λόγω Covid-19, δεν επιτρέπονται οι δια ζώσης συνεδριάσεις των Συλλογικών Οργάνων και για τον λόγο αυτό μπορείτε να καταθέσετε τις απόψεις σας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dmetsovou@1429.syzefxis.gov.gr έως και την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020.
Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου
Σιώζιος Κωνσταντίνος


Τελευταία Νέα