Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση υπηρεσιών του Δήμου Μετσόβου

Ο Δήμος Μετσόβου προτίθεται να δημιουργήσει έναν κατάλογο ενδιαφερομένων για την πλήρωση θέσεων εργασίας, με ειδικότητες:

1. ΔΕ/ΤΕ/ΠΕ Διοικητικού για τη στελέχωση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου και

2. ΤΕ/ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών – Τοπογράφων Μηχανικών – Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων και σχετικών ειδικοτήτων για τη στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Περισσότερες πληροφορίες στην πλήρη ανακοίνωση που ακολουθεί:

Τελευταία Νέα