Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κοπή και μεταφορά λήμματος οξυάς

Ο Δήμος Μετσόβου με την 84/2024 (ΑΔΑ: Ψ6ΞΗΩΚ7-ΡΓΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισε την παραχώρηση 400κ.μ. οξυάς από τη συστάδα 7γ για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων της Κοινότητας Μετσόβου.

Διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Τελευταία Νέα

Accessibility