Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 21.500 ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω, σε φορείς του δημοσίου τομέα

Στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 21.500 ανέργων ηλικίας 55 άνω, σε φορείς του δημόσιου τομέα του ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ) συμμετέχει ο Δήμος Μετσόβου και στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος αναζητά ενδιαφερόμενους για μία (1) θέση φύλακα και μία (1) θέση οδηγού μικρού λεωφορείου.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. οι οποίοι διαθέτουν συμπληρωμένο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης, ηλικίας άνω των 55 ετών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες, και το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης ανέρχεται στο 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ.

Αναλυτικές πληροφορίες στην πλήρη ανακοίνωση:

Τελευταία Νέα