Οριστικός πίνακας προσλήψεων καθαριστριών σχολείων (ΣΟΧ1/2022)

Αναρτήθηκε ο οριστικός πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μερικής απασχόλησης) σε υπηρεσίες καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Μετσόβου (ΔΕ Βοτονοσίου).

Τελευταία Νέα