Μέτρα αποτροπής κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές NATURA,δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση

Γνωστοποιείται ότι, με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου αποφασίζεται η προληπτική απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας των πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων καθώς και η παραμονή εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και περιοχές ειδικής προστασίας κατά τις ημέρες και στις περιοχές που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, είναι κατηγορίας 3 (υψηλή), κατηγορίας 4 (πολύ υψηλή) ή κατηγορίας 5 (κατάσταση συναγερμού) κατά το διάστημα από την υπογραφή της παρούσης μέχρι και την λήξη της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι 31-10-2024.

Αναλυτικές πληροφορίες στην πλήρη ανακοίνωση που ακολουθεί:

Τελευταία Νέα

Accessibility