Ημερίδα διαβούλευσης/ενημέρωσης στο πλαίσιο καθορισμού της Τοπικής Στρατηγικής του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027

Η  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ», ως υποψήφια Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), πρόκειται να διοργανώσει ημερίδα διαβούλευσης/ενημέρωσης για τον τοπικό πληθυσμό και φορείς της περιοχής, με στόχο την πληροφόρηση και τον σχεδιασμό της Στρατηγικής του νέου τοπικού προγράμματος LEADER.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να παραστούν στην ημερίδα που θα γίνει την Τετάρτη 1-3-2023 και ώρα 18.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μετσόβου.

Τελευταία Νέα