Έναρξη υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων χορήγησης ειδικού εποχικού βοηθήματος

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Την Δευτέρα 20/9/2021 ξεκινά ηλεκτρονικά η υποβολή των αιτήσεων για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος στους εργαζόμενους των επαγγελματικών κατηγοριών, που περιλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 όπως ισχύει και από τα ΚΕΠ. Η υποβολή των αιτήσεων για την καταβολή του ειδικού
εποχικού βοηθήματος λήγει την 30/11/2021.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην πλήρη ανακοίνωση:

Τελευταία Νέα