Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 20/08/2021

H συνεδρίαση θα γίνει διά περιφοράς και ώρα 10:30 π.μ.

Τελευταία Νέα