Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 19/12/2023

Η συνεδρίαση θα γίνει διά ζώσης και ώρα 13.30 (1.30μμ).

Τελευταία Νέα