Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 20/12/2023

Η συνεδρίαση θα γίνει, διά ζώσης, την 20η –Δεκεμβρίου – 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 πμ.

Τελευταία Νέα