Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 04/01/2023

Η συνεδρίαση θα γίνει, με τηλεδιάσκεψη, την 4η – Ιανουαρίου – 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00 μμ (18:00).

Τελευταία Νέα