Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής, 07/02/2024

Η συνεδρίαση θα γίνει διά ζώσης και ώρα 9:30πμ.

Τελευταία Νέα