Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής, 05/02/2024

Η συνεδρίαση θα γίνει διά ζώσης και ώρα 13:00 (1μμ).

Τελευταία Νέα