Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας Δημοτικού Συμβουλίου, 05/03/2024

Η συνεδρίαση θα γίνει διά ζώσης και ώρα 18:00 (6μμ).

Τελευταία Νέα

Accessibility