Έγκριση κανονισμού παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων

Αποφασίστηκε ομόφωνα στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μετσόβου η έγκριση κανονισμού λειτουργίας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) του Δήμου Μετσόβου.

Τελευταία Νέα

Accessibility