Δωρεάν διανομή κάδων οικιακής κομποστοποίησης

Ο Δήμος Μετσόβου, στα πλαίσια του έργου INTERNET OF BINS υλοποιεί πιλοτικό πρόγραμμα προώθησης της οικιακής κομποστοποίησης στα νοικοκυριά του Δήμου. Στα πλαίσια του προγράμματος θα διανεμηθούν, εντελώς δωρεάν, 100 κάδοι οικιακής κομποστοποίησης κατόπιν σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους πολίτες του Δήμου.

Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στο πιλοτικό πρόγραμμα είναι:

  1. Νοικοκυριά στα οποία διαμένουν τουλάχιστον 2 μέλη
  2. Το ακίνητο διαμονής να είναι κύρια κατοικία και οι κάτοικοι να διαμένουν σε αυτό όλο το χρόνο

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση την οποία μπορούν να βρουν:

  • α) στην ιστοσελίδα του Δήμου (https://dimosmetsovou.gr ) στο Πεδίο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ > ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  • β) στο Δημαρχείο (υπεύθυνος κος Γκαλιμάνας Απόστολος, τηλέφωνο 26563 60313)

Η συμπληρωμένη αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί/υποβληθεί στον Δήμο Μετσόβου με τους κάτωθι τρόπους:

  • α) ηλεκτρονικά (σκαναρισμένη και υπογεγραμμένη) μέσω email στη διεύθυνση του Δήμου: dmetsovou@1429.syzefxis.gov.gr
  • β) με φυσική παρουσία προσερχόμενοι στην έδρα του Δήμου (Δημαρχείο Μετσόβου, Ν.Χ. Αβέρωφ 2, Μέτσοβο, 44200)

Σε περίπτωση κάλυψης του αριθμού συμμετοχών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότηταςμε βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

To έργο INTERNET OF BINS χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA Greece-Albania 2014-2020, με πόρους της Ε.Ε. (85%) και της Ελλάδας-Αλβανίας (15%).

Περισσότερα για το έργο στην επίσημη ιστοσελίδα: http://internetofbins-project.eu/el/αρχική/

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΖΑΦΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τελευταία Νέα

Accessibility