Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α’ κύκλου 2024 Υποβολή αιτήσεων

Ο Δήμος Μετσόβου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Α΄ Κύκλο Κινητικότητας έτους 2024, δύνανται να υποβάλουν αίτηση για την απόσπαση τους για την κάλυψη άμεσων αναγκών από τις 05 Απριλίου έως και την 15η Απριλίου 2024.

Η είσοδος των ενδιαφερομένων υπαλλήλων στην εφαρμογή του Μητρώου είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr. Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται με τους κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης.

Οι 4 κενές οργανικές θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων που εγκρίθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας είναι οι παρακάτω:

1. ΠΕ – ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (1 θέση)

2. ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1 θέση)

3. ΔΕ ΔΕ01.12 – ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ (1 θέση)

4. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (1 θέση)

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων επισυνάπτεται η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τελευταία Νέα