Δημοσίευση αίτησης ερμηνείας διαθήκης Πίχτου Νικολάου υπέρ Μετσόβου

Δημοσιεύεται η αίτηση ερμηνείας διαθήκης που αφορά το κληροδότημα Νικολάου Πίχτου υπέρ Μετσόβου.

Τελευταία Νέα