Διαδικτυακό Συνέδριο «Κλιματική αλλαγή και φυσικές καταστροφές στα βουνά»

Την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020, παγκόσμια ημέρα των βουνών, στις 09.30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά το Συνέδριο «Κλιματική αλλαγή και φυσικές καταστροφές στα βουνά» από το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Κεντρικό αντικείμενο του Συνεδρίου αποτελεί η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου «Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και πρόληψης φυσικών καταστροφών για την προσαρμογή του Δήμου Μετσόβου στην κλιματική αλλαγή», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή ΕΜΠ Δημήτρη Καλιαμπάκο.

Μέσω του έργου αναδεικνύεται ότι τα βουνά του κόσμου, αν και περιοχές κρίσιμης σημασίας για την ανθρωπότητα, αποτελούν περιοχές εξαιρετικά ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή και πλήττονται ιδιαίτερα από φυσικές καταστροφές που σχετίζονται με αυτή. Με περιοχή μελέτης το Δήμο Μετσόβου, στόχος του έργου είναι να θωρακίσει το Δήμο έναντι φυσικών καταστροφών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και, ειδικότερα, έναντι των δασικών πυρκαγιών και της διάβρωσης του εδάφους.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη!

Το link του συνεδρίου είναι: https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m6221271f8c36bd959d13be241a493996

Ιστοσελίδα ερευνητικού έργου:https://mirc.ntua.gr/natural-disasters-metsovo/

Πρόγραμμα συνεδρίου:https://mirc.ntua.gr/natural-disasters-metsovo/agenda

Τελευταία Νέα