Διαδικτυακή Ημερίδα δημοσιοποίησης και προβολής των αποτελεσμάτων του έργου «ΓΕΩΔΟΡΥ»

Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 μεταξύ 10:20-14:00 θα πραγματοποιηθεί Διαδικτυακή Ημερίδα για τη δημοσιοποίηση και προβολή των αποτελεσμάτων του έργου «ΓΕΩΔΟΡΥ: Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης, αντιμετώπισης κινδύνων από κατολισθητικά φαινόμενα με την εφαρμογή σύγχρονων ΓΕΩτεχνικών και ΔΟΡΥφορικών Μεθοδολογιών», που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020.

Το έργο “ΓΕΩΔΟΡΥ” αφορά στην ανάπτυξη ενός μόνιμου συστήματος παρακολούθησης για περιοχές που παρουσιάζουν προβλήματα κατολισθήσεων με τη χρήση των πλέον σύγχρονων δορυφορικών και γεωτεχνικών μεθόδων. Το σύστημα περιλαμβάνει την συνδυαστική χρήση επιτόπου και εξ΄ αποστάσεως μετρήσεων με εξοπλισμό που είτε είναι κινητός, είτε έχει εγκατασταθεί μόνιμα σε δύο πιλοτικές περιοχές της Περιφέρειας Ηπείρου που παρουσιάζουν διαχρονικά προβλήματα κατολισθήσεων. Ως πιλοτικές περιοχές του έργου επιλέχθηκαν δύο θέσεις στον οικισμό Μετσόβου και μία θέση στον οικισμό Ζωτικού Δωδώνης.

Πληροφορίες για το έργο, το πρόγραμμα και την εγγραφή για την παρακολούθηση της Hμερίδας δίνονται στην ιστοσελίδα του έργου https://geodory.gr/

(Η εγγραφή γίνεται με τη χρήση της Φόρμας Εγγραφής Ημερίδας που εμφανίζεται στην αρχική ιστοσελίδα του έργου. Μετά την συμπλήρωση της και την εγγραφή θα αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε κάθε εγγεγραμμένο χρήστη οδηγίες για την σύνδεση και την εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση της Ημερίδας με τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας ZOOM).

Η ημερίδα διοργανώνεται από το Τμήμα Γεωλογίας και το εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τελευταία Νέα