Ανακοίνωση ΣΟΧ1.2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Μετσόβου

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Μετσόβου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση, το έντυπο αίτησης καθώς και το παράρτημα της ανακοίνωσης έχουν αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου και στους ηλεκτρονικούς συνδέσμους που ακολουθούν:

Τελευταία Νέα

Accessibility