Τεχνική Υπηρεσία

Η Τεχνική Υπηρεσία είναι αρμόδια για:

  1. Τη μελέτη και εκτέλεση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησή τους.
  2. Την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους,
  3. Τον έλεγχο και την έκδοση αδειών, εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών.
    Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Tεχνικής Υπηρεσίας στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Διεύθυνση: Ν.Χ. Αβέρωφ 2, 44200, Μέτσοβο

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ2656360331 v.dasoulas@1429.syzefxis.gov.gr
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΠ.2656360338 a.athanasiou@1429.syzefxis.gov.gr
ΝΑΚΟΣ Α.2656360329 a.nakos@1429.syzefxis.gov.gr
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤ.2656360332 s.giannoulis@1429.syzefxis.gov.gr
ΓΚΑΛΙΜΑΝΑΣ ΑΠ.
ΣΙΑΝΑΒΑΣ Γ.
2656360313 engineers@1429.syzefxis.gov.gr

Τελευταία Νέα