Ετικέτα: River 2 River

  • Καταγραφή απόψεων στα πλαίσια της Πράξης ”RIVER 2 RIVER”

    Στα πλαίσια της Πράξης “RIVER 2 RIVER” η οποία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020” διεξάγεται στοχευμένη έρευνα αναφορικά με τη διερεύνηση των στάσεων, απόψεων…

Τελευταία Νέα