Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 02/09/2020

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 02/09/2020

H συνεδρίαση έχει ορισθεί για τις 11πμ και θα γίνει με τηλεδιάσκεψη. ...

Τελευταία Νέα